img

Ən yüksək keyfiyyətli iş


HAJMA DEVELOPER - Hər bir mobil platforma ilə yanaşı inkişaf etməkdə olan platformalar və web / hər bir verilən baza layihələri yaradıb inkişaf edirik.


Gördüyümüz işlər.


Tabib” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması.

Postkart” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması.

Notariat” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması.

Milli” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması.

Port” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması.

Baku Pills” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması.

“HajMa Transfer” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması.

“QalaNews” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması.

“Shop” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması.

“Amcham” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması.

“İmzalı zəng iOS” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması.

“HajMa Books” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması.

“HajMa Events” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması.

“HajMa Gold” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması.

“Prospect Layihesi”

“ERP sistem”

“Elektron sənəd dövriyyəsi” 

“Elektron sənəd dövriyyəsi ” 

“Qeyri hökümət təşkilatları üçün - Elektron hesabatlıq proqramı

“GPS solution” - üçün elektron billing sistemi.

“ADY” - üçün idarə etmə sistemi.

“Klinika” - proqramı və idarə etmə sistemi.

“Multi course” - sistemi, proqramı və idarə etmə sistemi.

“QalaNews” mobil tətbiqinin Android əməliyyat sistemi üçün yaradılması

“İslamim” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması

“HajMa Events” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması

“Diamond  Price” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması

“HajMa Gold” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması

“HajMa Transfer” mobil tətbiqinin iOS əməliyyat sistemi üçün yaradılması


img
img
img
img
img
img
img
img