img

Müstəqil Media qurumudur


HajMa Media, dünyanı dərinən analiz edib izləyicilirinə asand dildə çatdıran müstəqil media qurumdur.

Missiyamız sadədir: həqiqəti axtarırıq və insanlara dünyanı başa düşməyə kömək edirik. Bu missiya, böyük jurnalistikanın hər bir oxucunun həyatını daha zəngin və daha çox informativ etməkdir.

HajMa Media, missiyamız və dəyərlərimiz hər gün etdiyimiz işi istiqamətləndirir. Oxuyucularımızın ruhunda hərəkət etməklə oxuculara və cəmiyyətə xidmət edirik, jurnalistikamızın və biznesimizin davamlı gücünü təmin edirik və sağlam və canlı vaxtlar mədəniyyətini qoruyuruq.

Biz həqiqəti axtarırıq və insanlara dünyanı başa düşməyə kömək edirik.

Müstəqillik

Yüz ildən çoxdur, "partiyaların, təriqətlərin və ya maraqlardan asılı olmayaraq, qorxu və ya lütf olmadan xəbərləri qərəzsiz olaraq oxucularımıza çatdırmaqdır" bu sözü "vermişdirk. Bu prinsipimiz bu gündə həqiqət olaraq qalır.

Maraq

Açıq düşüncəli sorğu missiyamızın mərkəzindədir. Bütün işimizdə, davamlı suallar vermək, fərqli perspektivlər axtarmağa və işlərin daha yaxşı yollarını axtarmağa inanırıq.

Hörmət

Qlobal bir tamaşaçıya geniş və müxtəlif dünyanı başa düşməsinə kömək edirik. Tamamilə və ədalətli etmək üçün mövzularımıza, oxucularımıza və bir-birimizi empatiya və hörmətlə yanaşırıq.

HajMa Medianın fəaliyyət istiqamətləri 

Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən təşkilatlar və media qurumları ilə əlaqə yaratmaq, bu sahədə baş verən yenilikləri ölkə vətəndaşlarına çatdırmaqdan ibarətdir.

Qurum  Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və qüvvədə olan mövcud qanunları ilə qadağan edilməyən fəaliyyət növləri ilə məşğul olur.

Araşdırmalar, tədqiqatlar, monitorinqlər aparmaq, sorğular keçirmək, yeni texnoloji avadanlıqlarla bağlı mövcud məlumatları dilimizə tərcümə edmək, layihələr, təkliflər paketi hazırlamaq, onların həyata keçirilməsi üçün tədbirlər görmək.

img
img
img
img
img
img
img
img